Hypokaustní akumulační kamna

Akumulační kamna ROVE

Díky vývoji stavebních materiálů a postupů, přísnějším normám, ale i ekonomickým důvodům se energetické ztráty staveb neustále snižují, což paradoxně přináší nové problémy, pokud se obyvatelé těchto staveb rozhodnou pro vytápění dřevem. Instalací běžných neakumulačních topidel, například krbů či ocelových kamen, se velmi snadno přetopí i když použijí topidlo s velmi nízkým výkonem – ten je však stále příliš velký. Systém RoVe byl navržen tak, aby bylo možné postavit kamna i do místností s energetickou potřebou; již byly realizovány instalace pro ztrátu okolo 1 kW. Takto nízké výkony jsou umožněny vysokou akumulační schopností kamen (bez pláště tyto kamna váží 600 – 1800 kg), která značnou část energie během hoření pohltí, aby ji ještě dlouho po dohoření postupně předávala do místnosti. Doba akumulace se u tohoto druhu kamen typicky navrhuje mezi 6 až 24 hodinami.

 

 

schema01F

schema02J

Hypokaustní systém

Hypokaust od ostatních teplovzdušných systému odlišuje jedna vlastnost - tento systém je uzavřený. Podobně jako v ústředním teplovodním topení obíhá teplá voda, obíhá v hypokaustním systému vzduch ohřátý na vysokou teplotu. Tento vzduch, stejně tak jako voda v ústředním topení, zůstává uzavřený v systému průduchů. Nemísí se tedy se vzduchem v místnosti, ale pouze přivádí teplo, které se předává sáláním. Díky tomu se k nám prach a jiné nečistoty přepalované v tepelném výměníku nedostanou a tento způsob vytápění je zdravější než v otevřeném teplovzdušném systému. Hypokaustním systémem lze vytápět místnosti umístěné vedle sebe případně o patro či dvě výše. Tyto místnosti jsou vytápěny sálavými stěnami, které mohou být buď skryté (omítnuté) nebo přiznané (kachlové, atd.). Systém je vhodné doplnit o správně dimenzovaný akumulační tahový systém.

Způsob topení

Kamna nevyžadují soustavné přikládání a udržování ohně, naopak, běžný způsob topení předpokládá jeden, dva či tři zátopy během dne; mezi zátopy není třeba přikládat, naakumulované teplo se do místnosti předává i po vyhasnutí ohně. Pokud je například doporučená dávka paliva pro topeniště 10 kg, je možné naskládat toto množství do spalovací komory najednou při zátopu a nechat vyhořet. Pokud má dřevo vlhkost do 20 % a účinnost kamen je nad 78 %, jsme schopni do vytápěného prostoru schopni předat cca 3,2 kWh z každého kilogramu dřeva, tedy celkem 32 kWh z topné dávky (toto platí jak pro měkké tak i tvrdé dřevo, důležitá je hmotnost a vlhkost). Tato získaná energie je potom díky akumulaci předávána do místnosti postupně – viz tabulky a grafy –  a nepřetápí ji. Přesto, že nejsilnější hoření v kamnech probíhá cca 70 minut, kamna hřejí po celou navrženou dobu akumulace. Topnou dávku není třeba naložit do topeniště najednou, ale lze ji rozdělit do více přiložení – celková získaná energie sice zůstává stejná, hoření bude méně intenzivní, avšak po delší dobu.

Investice do topení dřevem se vyplatí nejen z ekonomických důvodů, ale i pro další hodnoty, které oheň přináší.

prurez rove kubis

hlavní výhody systému

  • rychlá stavba z prefabrikovaných dílů
  • minimalizování operací na místě u zákazníka; většina dílů je na zakázku připravená a předem nasucho sestavená ve výrobě
  • ekonomický provoz, rychlá návratnost investice a příznivá pořizovací cena
  • díky vysoké akumulaci vhodná i pro trvale obývané objekty včetně dřevostaveb a nízkoenergetických domů
  • výrazná akumulace rozloží předávání tepla získaného hořením dřeva na delší dobu
  • kamna nevyžadují soustavné přikládání a udržování ohně; běžný způsob topení předpokládá jeden, dva či tři zátopy během dne
  • teplo je předáváno převážně sáláním (to je záření, které cítíte když sedíte u táboráku nebo se vyhříváte na slunci), narozdíl od konvekčních topidel, které teplo předávají převážně teplým vzduchem (třeba přímotopné tělesa, krby)
  • lze vytápět více místností z jednoho topidla pomocí hypokaustních (uzavřených teplovzdušných) rozvodů
  • možnost rozšíření o modulární teplovodní výměník pro rozvod tepla ústředním topením a ohřev užitkové vody