Systém rove

Masivní keramický tahový systém

Běžně stavíme několikametrové tahové systémy o akumulační váze stovek kilogramů. To zaručuje vysokou akumulaci tepla a maximalizuje využití energie ze spalin. Doba akumulace je přímo úměrná hmotnosti systému a je navrhována v rozmezí 6 – 24 hodin. Rozložením předávání spáleného tepla po delší dobu se stávají kamna vhodnými i pro dřevostavby a nízkoenergetické domy.