Výhody systému

Maximální využití energie

Masivní keramický tahový systém zajišťuje maximální využití energie ze spalin. Nevyužitá energie odcházející do komína je velmi nízká.