Výhody systému

Vysoká akumulace

Akumulační schopnost systému rozloží předávání tepla získaného hořením dřeva na delší dobu. Díky tomu je systém vhodný i pro trvale obývané objekty včetně dřevostaveb a nízkoenergetických domů